De Vereniging

De Aap van Bilderdijk is een Vereniging van ondernemers en kunstenaars, die werken in een gemeenschappelijk pand aan het Westeinde te Den Haag. Meer informatie over ieder van hen vindt u onder de button "bedrijven". Er worden ook gezamenlijke initiatieven ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van activiteiten t.b.v. bedrijfsuitjes. De Aap van Bilderdijk is opgericht op 18 april 1985 door de toenmalige gebruikers van de school in de Da Costastraat., met als doel het scheppen van werkruimte/behuizing voor ondernemingen, personen of instituten met sociale c.q. creatieve activiteiten. De Aap is sinds 1991 gehuisvest in de oude Vincentiusschool aan het Westeinde 175. Deze school maakt deel uit van een complex bestaande uit het Stadsklooster, de Carolus basisschool ( R.K. ) en de Vincentiusvereniging. Tot 1990 was deze school in gebruik als katholieke ULO, waar lesgegeven werd door de broeders van het Stadsklooster. Het gebouw stamt uit de periode van de Nieuwe Haagsche School, Nederlandse Art Deco, met zijn karakteristieke tegels (zie bijvoorbeeld in het trappenhuis). Men treft er lange gangen en een aantal kamers en lokalen van verschillende afmetingen, waardoor iedere gebruiker zijn karakteristieke ruimte heeft met een eigen sfeer. In 2010 bestond de "Aap" 25 jaar,dit hebben we gevierd met een open dag. De foto's daarvan zijn via de lustrum-pagina nog te bewonderen.. . thumb aap 01 thumb aap 02 thumb aap 03 thumb aap 04 thumb aap 05 thumb aap 06 thumb aap 07 thumb aap 08 thumb aap 09 thumb aap 10

De Naamgeving

De groep ondernemers en kunstenaars die in 1985 samen de Vereniging De Aap van Bilderdijk oprichtten waren in eerste instantie gehuisvest aan de Da Costastraat in Den Haag.
Isaäc da Costa stond in zijn tijd bekend als een lastige man in het Nederland "waar men zo genoegelijk bijeen was in den knollentuin zijner staatkundige gevoelens ".
Da Costa was een man die zich kritisch opstelde tegenover de kerk en die zich hard maakte voor vernieuwing. Hij ondervond veel tegenstand, alleen Bilderdijk nam het openlijk voor hem op. Hierom werd Da Costa door zijn criticasters wel “de Aap van Bilderdijk” genoemd.
©2010 De Aap van Bilderdijk